گروه صنعتی رض کو

a>

REZ CO
GENERATION

گروه صنعتی رض کو بزرگترین و معتبر ترین
طراح، مشاور و مجری سالنهای آمفی تئاتر، سینما و کنفرانس در ایران
و همچنین بزرگترین ارائه دهنده محصولات صنعت آمفی تئاتر و سالن کنفرانس در خاور میانه می باشد