امفي تئاتر

سالن آمفی تئاتر کمیته امداد قم

سالن اجتماعات جامعه الزهرا قم

سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی ریحانه کرمان

سالن آمفی تئاتر شهرداری شهر قدس

سالن آمفی تئاتر سازمان تحقیقات کشاورزی تهران

سالن آمفی تئاتر سرپرستی اداره برق شهر کرد

سالن آمفی تئاتر دانشگاه شیراز

مرکز مطالعات و تحقیقات دریاچه ارومیه

تالار وزارت کشور

مجتمع آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

مجتمع فرهنگی و آموزشی آدینه -تهران